Pametne vasi za jutri

 

Vodilni partner operacije
LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

 

Partnerji

 • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
 • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

 

Tematsko področje ukrepanja

 • Ustvarjanje novih delovnih mest
 • Razvoj osnovnih storitev
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Ukrep po SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture.
 • Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

 

Specifični cilj

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja.
 • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

 

Namen operacije
V Evropski uniji predstavljajo tehnološke spremembe velik izziv za podeželje. Da bi lahko ustrezno odgovorili nanje, je potrebno oblikovati nove koncepte – t.i. Pametne vasi za jutri. Cilj operacije sodelovanja je ohranjanje slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno in omogoča kakovostno bivanje za danes in jutri. V operaciji se lotevamo reševanja problema, ki ga opredeljuje tudi PRP 2014 – 2020, t.j. zmanjševanje poseljenosti podeželja. Posebno pozornost namenjamo vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva.
V sklopu skupnih aktivnosti bodo nastali novi koncepti pametnih rešitev na podeželju – inovativni pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih vasi kot gospodinjskih skupnosti na vasi, vzpostavitev prevozov za starejše, digitalnega opismenjevanja, vzpostavitev ustrezne digitalne tehnologije, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti. Izvedli bomo skupno analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja ter oblikovali različne pilotne modele (model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalne tehnologije na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki bodo evalvirani in združeni v skupni model Pametnih vasi na podeželju. Dokument bo predstavljen v elektronsko prosto dostopnem dokumentu in skozi ostale promocijske aktivnosti. Za potrebe implementacije dobrih praks bosta izvedena dva študijska obiska. Specifične aktivnosti LAS Pri dobrih ljudeh 2020 predstavljata model povezovanja ponudnikov in izvedeni trije piloti (pilot povezovanja, pilot trajnostne mobilnosti in pilot večgeneracijskega prostora). S tem bomo vzpostavili nov način prevozov za ranljive skupine, med sabo povezali različne ponudnike, razvili nov produkt in pristopili k njegovemu skupnemu trženju ter zagotovili novo opremo in vsebino za že obstoječi večnamenski prostor.

 

Cilji operacije
S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi s projektom nastaja nov koncept, pametne rešitve na podeželju. Razvoj novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo biti. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj srebrnih vasi kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, razvojem pogojev za nova delovna mesta, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi.

 

Rezultati operacije

 • Izdelana skupna analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja;
 • 5 novih oblikovanih in izdelanih modelov (Trajnostna mobilnost na podeželju, Pametna srebrna vas, Digitalna tehnologija na podeželju, Povezovanje podeželskih ponudnikov, Druženje na vasi) ter 1 skupen oblikovan model oz. koncept pametnih rešitev t. i. model »Pametnih vasi za jutri«;
 • Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS;
 • Izdelana komunikacijska strategija, objave v medijih, vzpostavljeno socialno omrežje, promocija na sejmu.

 

Obdobje izvajanja operacije
1. 1. 2019 - 30. 6. 2020

 

Celotna vrednost operacije v EUR
102.222,60

 

Znesek sofinanciranja v EUR
73.419,56

 

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63

 

Aktualno na operaciji

Izvedena je bila analiza obstoječih možnostih za vzpostavitev koncepta "Pametnih vasi", ki vsebuje obstoječo demografsko sliko, predstavitev obstoječih storitev (trajnostna oskrba, pomoč in oskrba na domu, zdravstvena nega ...), projekcijo staranja prebivalstva slovenskega podeželja za področje partnerskih LAS do leta 2070 po posameznih občinah LAS-a ipd.

Čas izvedbe: junij 2019
Nosilec aktivnosti: LAS Pri dobrih ljudeh 2020

ANALIZA

Natisnjena je promocijska zloženka, ki predstavlja projekt in aktivnosti vsakega posameznega partnerja.
Čas izvedbe: maj 2019
Nosilec aktivnosti: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA
ZLOŽENKA

Izveden je bil študijski obisk vseh LAS-ov v LAS Posavje, kjer smo si ogledali primere dobrih praks (Tončkov dom na Lisci, Svet energije, projekt Sopotniki v Krškem, mestni muzej Krško).
Čas izvedbe: 23. 5. 2019
Nosilec aktivnosti: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

  

3. 4. 2019 je na Sabolovi domačiji v Mali Polani potekal dogodek za pletarje in ljubitelje pletenja. Na Zadrugi Pomelaj so ponovno obudili nasad vrbe in te vrbove šibe spletajo v uporabne izdelke. Dogodka so se udeležili ljubiteljski pletarji, ki so si tako med seboj delili znanje in izkušnje.Srečanju so se pridružili tudi ljubitelji domače obrti ter mlajša generacija, ki je lahko občudovala ročne spretnosti pletarjev in razširila svoje znanje.

ZRP Pomelaj je v okviru projekta v petek, 19. 6. 2020, pripravil dogodek "Bodi Pomelaj, pridi na Pomelaj". Na dogodku so prikazali pletenje košar iz vrbove šibe, povedali, kakšne debeline šib je potrebno in kakšna mora biti njihova barva ter upogljivost. Skupaj z Zavodom Korak naprej so tudi pokazali, kako lahko obnovimo staro pohištvo, da bo videti kot novo. Ni manjkala tudi delavnica za otroke, pa tudi za prazne želodce je bilo poskrbljeno.

    

Izvedeno je bilo tradicionalno kulinarično usposabljanje. Namen delavnic je bilo druženje in prenašanje veščin in znanja iz roda v rod, saj se bodo s predajo praktičnega znanja tradicionalne jedi lahko ohranile za prihajajoče generacije. Usposabljanje se je izvedlo v dveh popoldnevih v večgeneracijskem centru v Renkovcih. Na prvem srečanju so se pripravljali retaši na tradicionalen način. S pomočjo veščih gospodinj se je pripravilo vlečeno testo, ki so ga potem napolnili s skutnim in jabolčnim nadevom. Na drugem srečanju pa so retaši dobili moderen pridih. Pripravili so se retaši z nadevom iz muškatne buče, s sadnim nadevom in slanim nadevom (različni siri, špinača...). Ob koncu srečanj pa je sledila še pokušina pripravljenih sladic. Oba popoldneva sta minila v prijetnem vzdušju, polnem smeha in izmenjavanja receptov ter v znaku medgeneracijskega druženja.

   

Izvedeni sta bili usposabljani na temo OVE in URE kot priložnost "pametnih vasi". Na prvi delavnici je bilo govora o učinkoviti uporabi trajnostne mobilnosti na podeželju, tema druge delavnice pa je bila OVE in URE kot priložnost "pametnih vasi".

      

V okviru pilota Srebrnih vasi smo v večgeneracijskem centru v Renkovcih organizirali družilnice z različno tematiko. Tako smo nekaj septembrskih in oktobrskih popoldnevov izkoristili za razgibavanje na prostem, za različna ustvarjanja, za učenje osnov tujega jezika, za učenje uporabe pametnih telefonov, se zabavali ob igranju različnih družabnih iger, razmigali boke pri plesu ter pokazali svoj pevski talent pri karaokah. Druženja so potekala v prijetnem vzdušju, polnem smeha in zabave. Posebej veseli so bili otroci, ki so s svojimi starši in starimi starši preživeli prijetne urice.

  

V okviru projekta je nastal tudi predstavitveni film, pri katerem sodelujejo vsi partnerski LASi projekta: LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Prlekija, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Vsak LAS je v okviru projekta pripravil in testno razvil enega izmed 5 modelov za vzpostavitev »Pametnih vasi za jutri«:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV,
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
 • Model 5: Druženje na vasi.

Kaj so ´pametne vasi´, kakšen je njihov pomen ter kratko predstavitev posameznih modelov si tako lahko ogledate v filmu, ki je dostopen na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=G4MdvU5DN74.
Vabljeni k ogledu!V lanskem letu smo bili na strokovni ekskurziji v Posavju, za letos pa je bila načrtovana ekskurzija po območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija, vendar zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja COVID-19, ekskurzije žal nismo mogli izvesti v živo. Da pa naši partnerji ne bi zamudili lepote naših krajev, smo pomurski LASi za njih posneli kratke filmčke, s pomočjo katerih so se lahko podali na ´virtualno ekskurzijo´, kjer smo jim predstavili svoje območje ter aktivnosti, ki smo jih izvajali tekom projekta. Tako smo pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v Renkovcih opremili večgeneracijski prostor, ki sedaj nudi prostorske možnosti za nefomalna druženja, partner projekta ZRP Pomelaj je razvil 3 nove produkte iz šibe, in sicer špansko steno, tabure ter kuhinjski stol, občina Lendava pa je kot partner nabavila kolesarnico in 8 električnih koles, ki tako pripomorejo k spodbujanju trajnostnih načinov mobilnosti.

Na ekskurzijo se lahko podate tudi vi, in sicer na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=DZRLtnYZAQA

  

Projekt Pametne vasi za jutri se z koncem decembra uspešno zaključuje. Projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.


Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.


V izvedenih aktivnostih smo iskali priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.


Z inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine, ki so oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru. Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni oviri LASi z skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.