Vabilo na tematske delavnice

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEHSpoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da se v pripravo vključi čim širši krog deležnikov, ki bodo tako lahko vplivali na razvojne prioritete našega lokalnega območja v prihodnjih letih. Pridružite se nam in nam podajte svoje misli, ideje.

Delavnice zajemajo sledeče tematske sklope:

• Spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, krepitev kompetenc, spodbude ekološkemu (idr.) kmetovanju, podpora trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam, (eko)turizma, razvoj koncepta Pametnih vasi;

• Razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, revitalizacija javnih površin za skupno uporabo, športno-rekreacijska infrastruktura, večnamenski objekti;

• Okoljske in podnebne rešitve na podeželju, varovanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, prilagajanje podnebnim spremembam, zmanjševanje ogljičnega odtisa, sanacija in revitalizacija degradiranih območij, ohranjanje biotske pestrosti, biodiverzitete, zmanjšanje izgube in količine zavržene hrane, zmanjševanje odpadkov (ponovna uporaba ipd.);

• Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, medgeneracijsko sodelovanje, enakost žensk, krepitev kompetenc, skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine, preventiva in varovanje zdravja.

Za uspešno pripravljeno Strategijo lokalnega razvoja, ki bo zagotovila razvoj našega podeželja v naslednjih letih ste ključnega pomena prav VI oziroma VAŠA udeležba, zato vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo za prijavo na ksenija@las-pdl.si ali preko telefona na 02 538 16 63.