Zbiranje projektnih idej

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in delujejo na območju LAS Pri dobrih ljudeh in vas zato vabimo, da sodelujete pri prepoznavanju in obravnavanju lokalnih prednosti, izzivov in priložnosti območja, in sicer z izpolnitvijo ankete, ki jo najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/b4e4a5dd.

Informacije, ki jih bomo pridobili z vašo pomočjo, bodo pomagale opredeliti razvojno pot območja LAS Pri dobrih ljudeh v skladu z vašimi potrebami, pričakovanji in načrti.

Za več informacij smo vam na voljo v pisarni vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh, Renkovci 8, 9224 Turnišče, preko telefona na 02 538 16 63 ali preko elektronske pošte info@las-pdl.si, lahko pa obiščete tudi našo spletno stran http://www.las-pdl.si.

Vabljeni k izpolnitvi!