Delavnice za pripravo SLR

DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Tudi LAS Pri dobrih ljudeh že zbira projektne ideje in predloge za pripravo Strategije lokalnega razvoja za novo programsko obdobje. V torek, 18. 4. 2023 smo se pridružili fokusni skupini nevladnih organizacij Pomurja, kjer smo na kratko predstavili dosežke programskega obdobja 2014 – 2020, v sodelovanju z LAS Goričko predstavili postopke priprave nove strategije lokalnega razvoja ter zbirali predloge za vsebine, ki jih bomo z novo SLR naslavljali. Srečanje je bilo produktivno, saj smo dobili vpogled v stanje na terenu ter različne predloge za izboljšanje. Sodelovanje pri nadaljnji pripravi Strategije lokalnega razvoja bo še sledilo.
V prihodnjih tednih načrtujemo izvedbo različnih tematskih delavnic, prav tako pa se pripravlja spletna anketa, zato že sedaj vabljeni k sodelovanju!